Kolmas horisontti - Coaching

Tavoitteena työnilo!

Coaching auttaa löytämään ratkaisuja ja pääsemään tavoitteisiin, olipa tähtäin huomisessa tai  viiden vuoden päässä.

Coaching auttaa eteenpäin työelämän karikoissa

Coaching auttaa löytämään ratkaisuja ja pääsemään tavoitteisiin, olipa tähtäin huomisessa tai viiden vuoden päässä. Se kasvattaa tietoisuutta ja tuottaa oivalluksia, jotka voivat viedä uuteen rooliin, uuteen työhön tai vaikkapa uuteen maahan.

Haluan coachina tukea ihmisiä työelämässä, isoissa ja pienissä organisaatioissa, löytämään itse omat ratkaisunsa ja pääsemään tavoitteisiinsa. Haluan auttaa heitä tunnistamaan omia ajatusmallejaan ja uskomuksiaan, avartamaan ajattelua ja näkemään asiat uudessa valossa.

Asiakkaani kertovat saaneensa coachingista lisää voimaa ja itseluottamusta, työkaluja urasuunnitelmiin ja toimintamalleja muutostilanteissa.

Coachingin periaatteiden mukaisesti jokainen meistä on oman elämänsä paras asiantuntija ja ongelmanratkaisija.

Mitä coaching on?

Coachin tehtävä on saada asiakas tietoiseksi omista ajatusmalleistaan ja avata ovia näkemään asiat uudessa valossa.