”Business Model You®...”

Työpajat

Business Model You ® ‐työpajoissa sanoitetaan osaamista ja opetetaan tunnistamaan oman osaamisen arvo

Oman osaamisen ja sen arvon sanoittaminen niin, että toisetkin sen ymmärtävät, on taito, joka auttaa uramuutoksissa ja uuden työn etsimisessä. Sitä voi harjoitella ja siinä voi kehittyä.

Business Model You® on työpaja, jossa työskennellään pareittain ja ryhmässä. Palautteen antaminen ja saaminen ja toisilta oppiminen ovat olennainen osa työskentelyä. Työpajan aikana jokainen osallistuja pohtii ja sanoittaa omaa osaamistaan, tekemistään, asiakkaitaan ja lopuksi sitä hyötyä, joka erottaa hänet muista. Osallistujat saavat työpajassa kokemuksen menetelmän käytöstä ja itselleen työkalun, canvaksen, jota he voivat jatkossa käyttää omassa työssään ja omissa pohdinnoissaan.

Osallistujat ovat kertoneet, että onnistuivat menetelmän avulla kiteyttämään osaamistaan ja löysivät siitä kantavan teeman. He ovat myös todenneet, että menetelmä on monipuolinen ja he voivat käyttää menetelmää moniin eri tarkoituksiin.

Kenelle menetelmä sopii:

  • Asiantuntijalle, joka etsii uusia mahdollisuuksia tai valmistautuu tulevaan. Urapolun suunnitteluun ja vaihtoehtojen pohdintaan.
  • Yrittäjälle tai yrittäjäksi aikovalle oman yrittäjäidentiteetin löytämiseen ja yrityksen tarpeiden kartoittamiseen.
  • Uravalmentajalle, joka etsii työkalupakkiinsa uusia, kansainvälisiä tai muuttuvaan työelämään sopivia työkaluja ja malleja.
  • Tiimeille työkaluksi tiimin jäsenten ja organisaation tavoitteiden yhteensovittamiseen.
  • Kenelle tahansa, joka on on valmis kirkastamaan ja uudelleen ajattelemaan osaamistaan, erottautumaan ja kohdistamaan osaamisensa tarkemmin.

Työskennellään yksin, pareittain ja ryhmässä.

Jokainen työstää omaa malliaan.

Palautetta saadaan ja annetaan.

Business Model You® Suomessa ja suomeksi

Käytössämme on kansainvälisesti tunnettu menetelmä Business Model You®.

Olemme Tim Clarkin vetämässä työpajassa Zürichissa vuonna 2014 hankkineet valmiudet käyttää tätä menetelmää. Olemme myös kääntäneet terminologian suomeksi ja mukauttaneet menetelmän Suomen oloihin.

Minä coachina