”Coaching auttaa...”

Coaching auttaa kun pyrit tiettyyn tavoitteeseen, kun etsit uutta, kun työpaikalla takkuaa tai kun edessä on muutoksia

Mitä coaching on?

Coaching on henkilökohtaista ja luottamuksellista yhteistyötä, joka tähtää tulevaisuuteen. Se on reflektointia eli oman ajattelun ja toiminnan pohtimista yhdessä coachin kanssa. Ajatellaan yhdessä. Se on myös oivalluksia, toimintaa, tavoitteiden asettamista ja oppimista.

Voit olla oma itsesi turvallisessa ympäristössä ja keskustelun avulla löytää uusia mahdollisuuksia ja tapoja toimia.

Sopisiko se minulle?

Coachingin avulla voit löytää uusia tapoja toimia, kun sinulla on:

 • edessäsi tärkeä tehtävä tai tilanne, joka tuntuu vaikealta
 • uramuutoksia tulossa ja epätietoisuus tulevasta
 • hankaluuksia esimiehen, tiimin tai kollegan kanssa
 • motivaatio hukassa tai ongelmia jaksamisessa

Coachin kanssa voit saada ratkaisuja ja työkaluja:

 • pitää kiinni omasta tärkeysjärjestyksestä ja arvoista
 • suunnitella tulevaa, asettaa tavoitteita ja saavuttaa ne
 • säilyttää hauskuus ja työnilo

Coaching mahdollistaa oivalluksia ja laajempia näkökulmia kun:

 • etsit vaativampaa, strategisempaa roolia ja pohdit pidemmän tähtäimen suunnitelmaa
 • mietit työhön paluuta tauon jälkeen
 • pohdit jatkaako vielä työelämässä

Mitä coachingissa tapahtuu?

Määrität itse aiheen ja tavoitteet jokaiselle coaching‐tapaamiselle. Yksi tapaaminen kestää tyypillisesti noin tunnin ja tapaamiskertojen määrästä sovitaan etukäteen. Ensimmäisen tapaamisen tarkoitus on käydä läpi odotuksia ja tavoitteita coaching‐yhteistyölle. Tämän tapaamisen aikana voit tunnustella, olisiko tämä henkilö sopiva coachaamaan juuri sinua. Jos keskustelun jälkeen yhdessä todetaan, että jatketaan, tehdään coaching‐sopimus.

Coachin tehtävä on saada asiakas tietoiseksi omista ajatusmalleistaan ja avata ovia näkemään asiat uudessa valossa. Coach ei ole ongelmanratkaisija eikä hän anna neuvoja. Coachin tehtävä on kuunnella, oivalluttaa, tukea ja kannustaa, joskus haastaa. Hän myös ohjaa keskustelun kulkua niin, että pysytään aikataulussa, aiheessa ja keskustelun aikana saavutetaan alussa sovittu tavoite. Asiakkaan rooli on tutkia ja reflektoida omaa toimintaansa ja etsiä ratkaisuja ja vaihtoehtoja ongelmatilanteisiin. Hän myös ottaa vastuun omista tavoitteistaan ja päätöksistään. Coach auttaa ja tukee häntä tässä.

Coaching kiinnostaa. Haluan tietää lisää – Miten toimin?

 1. Täytä yhteydenottolomake ja lähetä se.
 2. Saat minulta viestin, jossa ehdotan tapaamisaikaa. Ensimmäinen tapaaminen on aina maksuton ja tapahtuu etäyhteydellä tai puhelimitse.
 3. Tapaamisessa kerron enemmän coachauksesta ja käydään yhdessä läpi odotuksia ja tavoitteita coaching‐yhteistyölle ja sovitaan jatkosta.
 4. Mikäli jatkamme coachausta, teemme coaching‐sopimuksen. Päätät itse kuinka monta kertaa ja milloin haluat coachausta.

Kokemuksia

”Koin coachauksesta selvää hyötyä etenkin siinä että opin löytämään ja sanoittamaan osaamistani ja huomaamaan onnistumiskokemuksia työhistoriasta…”